Eşinizin Akrabalarınızı Sevmesi için Hamaylı

1-7 adet kağıt para 7 dilenciye dağıtılır.miktarı önemli değil

2-Hacetlerin gerçekleşmesi için salı akşamı başlayın 3 veya 7 gece saat 24:00 da

3-100 defa La ilahe illlallah 100 istiğfar 100 defa Sallallahü ala Muhammed

4-1 defa kelime-i şehadet ve “Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Allahümme salli ala nebi yusuf aleyhi sellem ” 3 defa

5-Fatiha Tavassul

Hz Muhammed s.a.v Yakup Peygamber, Hz Yusuf ,Dört Melekler, Şeyh Abdülkadir Geylani,Tüm Müslümanlar ayrı ayrı
fatiha bağışlanır.

ve 1 Fatiha 1 ihlas 1 Felak ve 1 nas suresi okunur.

“Yâ erhamerrahimin “3 defa oku sonra hizbul yusuf duasını okuyun.

Posted in Sevgi Hamaylı | Leave a comment

Eski Eşimin Geri Gelmesi Yeniden Evlenmek için Büyüler

İşleri tersine giden,iş yeri olupda müşterisinin artmasını isteyen,rızık ve bereket konusunda muzdarip olup,hayır bereket kapılarının sonuna kadar açılmasını arzu eden kimseler her gün aşağıda gelen rızık ayetini düzenli olarak okumaya devam etmeli ve ayetin vefkini misk safran anber karışımı bir mürekkeple yazarak üzerinde taşımalıdır. Kısa zamanda rızık ve bereketinin çoğalmaya başladığını müşahade edecektir.
Okunacak ayet şudur;
Allahü yebsütur rizka limen yeşaü ve yakdir*

Posted in Evlilik Büyüsü | Leave a comment

Sizden Uzak Duran Eşinizin İlgisini Çekmek için Büyü

Eşi ile arası bozulan sevgi eksikliği oluşan kimseler tatlı bir gıda üzerine 30 defa
”Ya rahime külle sarihin ve mekrubin ve gayesehu ve meazeh” okursa ve aynı tatlı
gıdayı beraber tüketirlerse aralarında sevgi meydana gelir.

Posted in Sevgi Büyüsü | Leave a comment

Sevgilimle Evlenmek için Büyü Nasıl Yapılır

Beraber olan sevgililerin, nişanlıların,evlilerin ayrılmaları halinde bu beraberliğin bitmesini istemeyen kişi sevdiği ile barışmak için;
Barışmak isteyen kişi ile sevdiği kişinin yaşlarının toplamının 3 katı kadar incir çekirdeği bir naylonun içine koyulup bağlandıktan sonra bir gece dışarıya bırakılır ve 99 ya şafi diye mırıldanıp kapıya doğru üflenir.
Ertesi gün kişi bir yere oturtulduktan sonra yere bir üçgen çizilerek … köşesine ya hak yazılıp bismihi hayrihi vela gayrihi ya kafi diye mırıldadıktan sonra kişiye doğru üflenir. Bu durum 4 gün daha,ilk gün hangi saatte yine o saatte devam ettirir.
Ertesinde naylonun içindeki incir çekirdekleri naylonla birlikte ateşin üzerinde döndürülerek naylonun yumuşaması sağlandıktan sonra sonra bir ağırlığın yardımıyla yayvanlaştırılıp yeşil bir beze 7 dikişle dikilir.
Muskaya doğru kısa bir süre okunarak kişinin dileğinin yerine gelmesi için Tanrıya yalvararak dua edilir.
Kişi muskayı aldıktan sonra erkeğin evinin çevresinde … tur atar. Her tur esnasında ya ilah bismillah diye mırıldanıp havaya doğru üflenir. Ardından muska erkeğin sürekli bulunduğu ya da geçtiği bir yere gömülür.
Aradan kısa süre geçtikten sonra ili kişinin arasında ki buzlar çözülüp,dargınlıklar ortadan kalkar ve yine eski mutlu günlerine dönermiş.
Kişi dileğine kavuşunca muska bulunduğu yerden alınıp ıssız bir yere gömülür.
Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılır. Sonra tuncina duasının baş kısmı yazılarak ateşe atılır. Kurşunu atarkende ‘’bu kurşun nasıl erirse ……… benim için öyle erisin bana gelsin!’’ denir. Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir.

Posted in Evlilik Büyüsü | Leave a comment

Eşinizle Aranızdaki Bağı Güçlendirmek için Büyü

Birbirini sevmeyen karı ve kocanın arasını düzeltmek ve bir birlerine karşı büyük bir sevgi, mehabbet ve saygı temin etmek için temiz yıkandıktan sonra bir Arabi ayın tik veya ikinci cumasının sala vaktinde yedi kağıda aşağıda yazdığım dua ve ayetleri yazıp her gün bir tanesini suda silip üzerine kağıtta yazılı dua veya ayeti (41) kere okuyup her ikisine içirilirse aradaki soğukluk mehabbet ve sevgiye döner.

1. kağıda
Bismillahirrahmânirrahıym. Bismillahi ve minellâhi ve ılellahi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym

2. kağıda :
Bismillâhirrahmanirrahıym İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahıym Ellâ ta’lû aleyye ve’tûni müslimın

3. kağıda:
Bismillâhirrahmânirrahıym Ve kalerkebû fîhâ bismillahi mecrâha ve mürsâhâ İnne rabbî le gafurun rahıym

4. kağıda:
Bismillâhirrahmânirrahıym. Şehidellâhü ennehû lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ilmi kaimen bil kist lâ ilahe illâ hüvel azîzül hakîm

5. kağıda :
Bismillâhirrahmânirrahıym Ve indehû mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hû ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâteskutu min verekatin illâ ya’lemühâ ve lâ habbetin fî zulümâtil erdi ve lâ ratbin ve lâ yabisin illâ fî kitâbin mübîn

6.kağıda:
Bismillahirrahmânirrahıym Ve ellefe beyne kulûbihim lev enfakte ma fil erdi cemiy’an mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnellâhe ellefe beynehüm innehû azîzün hakim

7.kağıda :
Bismillâhirrahmânirrahıym Kul hüve rabbî lâ ilahe illa hû, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb

Bu ameliyyeye gerekirse üç hafta devam edilir.

Posted in Bağlama Büyüsü | Leave a comment

Nişanlımın Beni Çok Sevmesi Bırakmaması için Büyü

Çingenelere göre bu büyü, arzuladığınız kişininde sizi arzulamasını sağlar. Bağlama Büyüleri kategorimizde yer alan bu işlemin etkisi oldukça yüksek ve etkileri ömürlüktür. Arzulama büyüsü için .. adet kırmızı taze gül, … adet kırmızı mum ve ertesi gün güneşin doğacağı satte kalkmanız yeterli olacaktır. Uygulamadan önce kırmızı gülü, iki kırmızı mumun arasına koyun, şafak sökerken uyanın ve doğuya bakan açık bir pencere önünde gülü koklarken şu sözleri söyleyin: “Bu kırmızı gül, arzuladığım aşkım için Gerçek aşkım bana gel” Sonra içeriye girip gülü mumların arasına koyun ve mumları yakarak onu hayal edin. (sizin aşkınız, arzu ettiğiniz kişinin kalbinde mumlar gibi yanıyor). Bu mumların gül soluncaya kadar gece gündüz yanması lazım. aksi halde mumlar sönerse, büyü tutmamış demektir. Gül solduğu zaman mumları söndürüp, gülü evinizin çevresinde bir toprağa gömün.

Posted in Bağlama Büyüsü | Leave a comment

Çok Etkili Papaz Büyüsü Yapan Güvenilir Medyum

Sizi bırakan, terk eden yahut ayrılan kimselerin geri dönmeleri maksadıyla .. gece gecede … kere okunur. Bu yönde oldukça etkili uygulamalardır. Okunacak duası da şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
Selamun kavlen min rabbin rahim Rabbena Atina fid dünya haseneten ve fil ahreti haseneten ve kına azabennar.

Posted in Papaz Büyüsü | Leave a comment

Kocamın Beni Boşaması Benden Ayrılması için Büyü

Ayrılık her insanın başına gelebilen bir olaydır. Ayrılık sonrası giden kişilerin geri gelmesi için bazı çalışmalar vardır. Kişiye özel olarak hazırlan etkili çalışmalardır. Giden kişiyi geri getirme konusunda denenmiştir. Yüksek oranlarda olumlu sonuçlar vermektedir. Dualarından olan bir kerime’side aşağıda olduğu gibidir.
Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

Posted in Boşanma Büyüsü | Leave a comment

Sevdiğimle Evlenmek için Vefk Yaptırmak İstiyorum

Muhabbet ve mutluluk için yapılması gereken yöntemler vardır. Dualarla yapılan çalışmalardan ziyade tılsımların da çok etkili oldukları bilinmektedir. Muhabbet konusunda ……… tılsımı çok etkilidir. Üçer adet yazılır ve içerisine üçer ak günlük koyularak gece yarısı yakılır.

Posted in Evlilik Vefki | Leave a comment

Nişanlımla Evlenmek için Vefk Nasıl Yapılır

Kim bu duayı Cuma gecesi yüz yirmi kere okursa sevdiği ayağına gelir. Dua budur.
Bismillahirrahmanirrahim.
Min zalike billahi min seddetin leke.

Posted in Evlilik Vefki | Leave a comment