Bağlama Büyüsü Yapan Dürüst Medyum

Söz geçiremediğiniz, sizi hiç dinlemeyen ve kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmeyen kimse için hazırlanan etkili bağlama yöntemlerinden birisidir. O kimsenin size aşk ve muhabbet ile bağlanması yönünde hazırlanır. Sözünüzden çıkmaz sizi dinler ve isteklerinize razı gelir. Bir de bu uygulama için niyet edilip okunması gereken dualar vardır. Dilerseniz aşağıdaki duayı … vaktinde … kere okuma yapabilirsiniz. Dua şu şekildedir:Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fîkabdatike. Nâsiyetî biyedike. Mazın fiyye hükmüke. Adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke ev iste’serte bihî ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’âne nûra sadrî ve rebî’a kalbî ve celâe hüznî ve zehâbe hemmî.

Posted in Bağlama Büyüsü | Leave a comment

Evde Muhabbet için Kocaya Yapılan Büyü

Aile içerisinde huzursuzluk yaşayan kişiler her gün niyetlenerek on sekiz defa kureyş suresini ve …defa Ya Mani esmasını zikretsinler Allah c.c. izniyle aile içi huzursuzluklar ortadan kalkar.

Posted in Muhabbet Büyüsü | Leave a comment

Güzel ve Şirin Görünme Büyüsü

Beyine suresi harf harf yazılıp güzel ve ilgi çekici olmak isteyen kimse üzerinde taşırsa bu muradına nail olur. Ayrıca:
Aşağıdaki ayeti kerimeleri bir kağıt üzerine alt alta kırkbir kere yazıp bu kimse üzerinde taşırsa yine bu yöndeki hacetinin kabul olmasına vesile olunur.
Bismillahirrahmanirrahim
Ve imma yenzeganneke mineş şeytanı nezgun festeiz billahi innehü semiün alim rabbi euzubike min hemezatiş şeyatin ve euzu bike rabbi en yehdurun kale uhruç minha mez’ümen medhuren limen tebiake minhüm leemleenne cehenneme minküm ecmain inne ibadi leyse leke aleyhim sultanun ve kefa bi rabbike vekila.

Posted in Güzellik Büyüsü | Tagged , | Leave a comment

Muhabbet için Erkeğe Yapılan Büyü

Eğer bir kimsenin sevgi ve muhabbetini üzerine çekebilmek için aşağıda belirtmiş olduğum sure ve duaları okumaya başlamadan önce iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra sure ve duaları sırası ile oku.
.. kere cin suresini oku,
.. kere selavatı şerife’yi oku,
.. kere ihlası şerif oku,
.. kere ayetel kürsiyi oku,
.. kere tebbet suresini oku,
.. kere besmele ile aşağıdaki duayı oku:
Felem innehû lâ ilâhe illahu ya rahman fettehazu ve keylen ya kerim ve kenallahu alimen hakima ya Muhammed ya ali lâ feta illâ aliyyul zülfikâr* velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm*

Posted in Muhabbet Büyüsü | Leave a comment

Kocamın Benden Boşanmaması için Büyü

Muhabbet için iki yüz defa elif lam mîm ve iki yüz defada matlubun adı yazılır. Sonra hazırlanan bu tertip ak günlük ve öd ağacı ile tütsülenir. Sonra iki yüz elli bir (251) defa ‘Yâ Kâim Muhammedün Rasûlüllâh’ dedikten sonra niyet zikredilerek yakılır..

Posted in Evlilik Büyüsü | Leave a comment

Kocanızın size karşı yaklaşımı iyi olsun diye büyü

Kocanızın size karşı yaklaşımını iyi yönde değiştirmek istiyorsanız eğer celcelutiye suresini …. Defa okuyunuz

Posted in Muhabbet Büyüsü | Leave a comment

Onaylamadığınız evliliği bitirebilmek için büyü

Kızınızın yanlış bir evlilik yaptığını zarar gördüğünü düşünüyorsanız eğer o kişiden ayırmak için yapacağınız işlem o iki kişinin resimlerini ters bir şekilde kırk bir düğümle dikin ve yüksek bi yerde muhafaza edin

Posted in Ayırma Büyüsü | Leave a comment

Musibetten korunmak için büyü

Kehf suresi her türlü musibetten korunmak için okunur.

Posted in Dil Bağlama Büyüsü | Leave a comment

Huzurlu mutlu evlilik büyüsü yap

”Ya HAlim” ŞEms saatinde meşgul olan kişi huzurlu evlilik yaşar

Posted in Evlilik Büyüsü | Leave a comment

Geçimsizliği giderme büyüsü

Geçimsiz olan, tartışan ve bir türlü anlaşamayan eşleri, aileleri veya sevenleri birbirlerine ısındırmak, kaynaştırmak amacıyla … suresi yazılır. Her mübine geldikte .. defa aşağıdaki muhabbet ayetleri yazılır. Bu şekilde yazma işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanan bu tertip temiz su içerisine koyulur. Sonra … suresi bu suyun üzerine … defa okunur. Okuma esnasında her mübin kelimesine gelindikte muhabbet ayetleri onar defa okunmaya devam edilir. İşlem bu şekilde tamamlandıktan sonra su kaynatılır ya da çay ve yemek yapılır. Sevmeleri, muhabbet etmeleri, barışmaları murat edilen kimselere içirildiği/yedirildiği takdirde aralarında çok kuvvetli bir sevgi, saygı, hürmet ve hoşgörü ve hatta niyete binaen kuvvetli aşk meydana gelir. Mübinlerde okunması ve yazılması gereken ayetler şunlardır:
Bismillâhirrahmânirrahîm*
Yuhibbûnehüm kehubbiillâh, vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh*
Kul in küntüm tühibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâhü ve yağfir leküm zünûbeküm, vallâhü ğafûrur rahiym*

Posted in Genel | Leave a comment